Önleme & Risk Azaltım / Yerbilimsel Çalışmalar / Tamamlandı / 2020

2019 yılında tamamlanan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” çıktıları ilçelere özel olarak özelleştirildi ve İstanbul’un 39 ilçesi için “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” üretildi. İlçelere özel analizler ve haritalamalar sonucunda kentsel üst yapı ve alt yapı unsurlarının deprem risk analizleri üretildi. Kitapçıklara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Önleme & Risk Azaltım / İletişim ve Veri / Hazırlık

Proje ile bina tespiti sonucu olumsuz çıkan vatandaşların, KİPTAŞ ile anlaşmaları ve banka kredilerinin onaylanması haline kredilerinin faizi İBB tarafından karşılanacak. Geliştirilecek olan yazılımda İBB ile bankalar arasındaki iletişimin kurulması hedefleniyor.

Önleme & Risk Azaltım / Yerbilimsel Çalışmalar / Tamamlandı / 2022

Ücretsiz bir hasar tahmin analizi uygulaması olan Depreme Yenilme ile İstanbullular, binanın deprem performansına dair bilgi edinebiliyor. Uygulama ile haritadan işaretlenen binanın hangi sismik bölgede olduğu bilgisi hesaplanıyor, sonraki detaylı resmi incelemeler için altlık oluşturuluyor.

Önleme & Risk Azaltım / Planlama / Tamamlandı / 2021

300 hektar alan büyüklüğüne sahip Avcılar İlçesi Yeşilkent Mahallesi revizyon planlama çalışmasında yüksek deprem riski taşıyan 8625 yapının, ruhsatsız olduğu alanda dönüşümü teşvik eden plan kararları düzenlendi.

Önleme & Risk Azaltım / Diğer Afetler / Tamamlandı / 2023

Marmara kıyılarında yer alan önemli kritik yapıların tsunamiden etkilenmemesi ya da en az etkilenmesi için alınması gereken önlemleri tespit etmek ve afete hazırlık konusunda ilgili kurum ve kuruluşların bilgilendirmek amacı ile tasarlanan “İstanbul İli Tsunami Eylem Planı” (ODTÜ, 2019) çalışması da “Tsunami Dayanıklı İstanbul” yaklaşımının ikinci aşaması olarak tamamlandı.

Önleme & Risk Azaltım / İBB Binaları / Tamamlandı / 2020

İGDAŞ bünyesindeki 105 adet lokasyon için Deprem Risk Analizi çalışması yapıldı.

Önleme & Risk Azaltım / Kentsel Dönüşüm / Tamamlandı / 2023

2019 sonrası dört proje tamamlandı ve bu projelerde toplam 2.694 konut, 146 ticaret ve 4 kreş üretildi. Projeler sırasıyla: Silivri 4. Etap Konutları, Tuzla Meydan Evler, Tuzla Aydınlık Evler, Pendik Arkatlı.

Önleme & Risk Azaltım / Planlama / Tamamlandı / 2021


Dayanıklılığı artırmak adına Şişli ilçe sınırının tamamında üç etapta başlatılan plan çalışmaları kapsamında birinci etap tamamlandı. Dolapdere Piyalepaşa Bulvarı ve çevresini kapsayan birinci etap alanında üç adet “yeniden düzenlenecek alan”, beş adet “sağlıklaştırılacak alan” belirlendi. Yeniden düzenlenecek alanlarda 951 adet, sağlıklaştırılacak alanlarda 2302 adet yapı tespit edildi.

Önleme & Risk Azaltım / Planlama / Tamamlandı / 2021


Taşkın riskinin minimuma indirilmesine yönelik olarak Boğluca Deresi ve yan kollarına ait ıslah çalışmalarının tamamlandı. Ardından taşkın riski nedeniyle yapılaşmaya kapatılan alanın ve bu alanın yakın çevresinin bölgede kentsel dönüşümü sağlayacak emsal değerleri ile yeniden imara açıldı.

Önleme & Risk Azaltım / Kentsel Dönüşüm / Devam Ediyor / 2023


Gecekondu bölgelerinin sağlıklı kentsel çevrelere dönüşümü desteklemek amacıyla Pendik ilçesi Esenyalı Mahallesi’nde 208 adet sosyal konutun yapımı devam ediyor.

Önleme & Risk Azaltım / Altyapı / Tamamlandı / 2021


Güncel İSKİ verilerine göre sözleşme kapsamındaki sekiz baraja ait deprem ve taşkın risk analiz çalışmaları yapıldı. Zemin etüt çalışmaları sonucunda her bir baraj için yapı-zemin etkileşimi ve olası bir deprem etkisi ile meydana gelebilecek zemin problemleri tespit edildi.

Önleme & Risk Azaltım / Altyapı / Tamamlandı / 2021


9 içme suyu arıtma tesisi, 10 atık su arıtma tesisi, 7 su deposu ve terfi merkezinde yapıların deprem dayanıklılığı incelenerek tehlike haritası oluşturuldu. 22 boru hattı üzerinde su darbesi analizleri yapıldı ve içme suyu isale ve atık su kolektör hatlarında oluşabilecek hasar sayıları/bölgeleri hesaplandı. Mekanik sistemlerin depreme karşı dayanımları ve ayrıca Boğaz ve Haliç boru geçişleri incelendi.

Önleme & Risk Azaltım / İBB Binaları / Tamamlandı / 2021


Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre toplamda 34 idari binada deprem güvenlik analizleri yapılarak planlama çalışmaları tamamlandı. Deprem güvenlik analizi yapılan binalardan 7’si yeterli, 10’u ise yetersiz bulundu. Yetersiz bulunanlardan 4’ü diğer şube hizmet binalarına taşındı. Hâlihazırda kiralık binalarda hizmet vermekte olan 4’ü dışında kalan 2’si için de güçlendirme projeleri hazırlanıyor.

Önleme & Risk Azaltım / Planlama / Tamamlandı / 2021


Ataşehir’deki İnönü Mahallesi’nin tamamını, Kayışdağı Mahallesi’nin büyük bir kısmını kapsayan yaklaşık 278 hektar alanda revizyon nazım imar planı hazırlandı. Planda donatı alanı olarak kamuya kazandırılan 62 bin metrekarelik alanın 47,5 bin metrekaresi olası bir afet durumunda toplanma ve dağılma alanı olarak da kullanılması amacıyla “Park Alanı” olarak ayrıldı.

Önleme & Risk Azaltım / Altyapı / Tamamlandı


İçme suyu isale hatlarının ve atık su kolektörlerinin deprem açısından değerlendirilmesi gerçekleştirildi ve hasar tespiti yapılarak deprem durumunda hatlardaki kırılma noktaları tespit edildi.

Önleme & Risk Azaltım / Yerbilimsel Çalışmalar / Tamamlandı / 2020


Proje kapsamında yürütülen farklı çalışmalarla İstanbul yeraltı sularının depolandığı yerleri, yayılımlarını ve diğer özgün nitelikleri belirlendi. Rapor ve haritaların hazırlanmasının ardından toplanma, barınma ve çadır alanlarında içme ve kullanma suyu için yer altı suyu ve memba suyu kullanılabilirliğine yönelik eylem planlarının oluşturulması amaçlandı.

Önleme & Risk Azaltım / Planlama / Tamamlandı / 2019


İstanbul’un afetlere dayanıklı bir şehir olması amacıyla ulusal ve uluslararası yaklaşık 650 uzman/araştırmacı ve kurumsal temsilcinin davet edildiği “İstanbul Deprem Çalıştayı” 2-3 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Kentte yaşanacak olası bir depremin etkileri ve buna yönelik çözüm önerilerinin etraflıca masaya yatırıldığı çalıştay, 174 farklı kurumdan yaklaşık 1200 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Önleme & Risk Azaltım / Kültür Varlıkları / Tamamlandı / 2022


İSKİ sorumluluğunda bulunan tarihi su sistemlerine bağlı kültür varlığı yapılarında (Uzun Kemer, Eğri Kemer, Bozdoğan Kemeri, Terkos Tarihi Pompa Binası), deprem nedeniyle karşılaşılabilecek risklerin azaltılmasına yönelik bakım-onarım ve restorasyon çalışmaları yapıldı.

Önleme & Risk Azaltım / İBB Binaları / Tamamlandı / 2021


1 Ocak 2019 yürürlük tarihli Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine (TBDY 2018) göre toplam 45 blok, 432 dairede deprem güvenlik analizleri yapıldı. Deprem performansı yeterli çıkmayan lojmanlardan güçlendirme yapılamayacak olan 58 adet daire tahliye edildi.

Önleme & Risk Azaltım / Diğer Afetler / Tamamlandı / 2020


2020 tarihli İstanbul İli Heyelan Bilgi Envanteri Projesi’ne ait verilerle 39 ilçedeki heyelanların mekansal dağılımı ve ilçelerin birbirleriyle olan idari sınırı, jeolojik yapısı gibi verilerle “Heyelan Farkındalık Kitapçıkları” hazırlandı. 14 bölge şeklindeki kitapçıklar, Deprem Seferberlik Planı kapsamında tasarlanan bir kısım projelere altlık oluşturacak.

Önleme & Risk Azaltım / Planlama / Tamamlandı / 2021


İçerenköy ve Küçükbakkalköy mahalleleri ve yakın çevresine yönelik planlama çalışmasında nüfus donatı dengesi gözetilerek parsellerdeki hak sahiplerinin yapılaşmasına imkân tanındı. Olası İstanbul depremine karşı dirençli yapı stokuna ulaşması ve nüfusun ihtiyacını karşılayacak sosyal altyapı alanının kazandırılması amaçlandı.

Önleme & Risk Azaltım / İBB Binaları / Tamamlandı / 2021

Kartal İBB lojmanları, Tuzla Grup Amirliği, Şişli Balmumcu Yeraltı Katlı Otoparkının depreme karşı güçlendirilmesi için projeleri hazırlandı.

Önleme & Risk Azaltım / İBB Binaları / Tamamlandı / 2023


Darülaceze, itfaiye, ev sağlığı ve pskolojik danışmanlık merkezi gibi toplam sekiz hizmet binasının mevcut yapısının yenilenmesi için projeler hazırlandı.

Önleme & Risk Azaltım / Altyapı / Tamamlandı / 2022


Beylikdüzü Gürpınar, Eyüpsultan, Arnavutköy, Kuruçeşme,
Beşiktaş Dentur olmak üzere beş deniz yapısı ve çevresinin tahribat görmüş kıyı betonarmelerinin tamamının yeniden yapılmasına yönelik mühendislik projeleriyle birlikte mevcut rekreaktif alanların (oturma/dinlenme ve yürüyüş alanları, bisiklet yolu, egzersiz alanları, çocuk oyun alanları, seyir terasları, vb.) peyzaj ve mühendislik projeleri hazırlanıyor.