Deprem Sonrası için Su Rezervleri Yol Haritası

,

Önleme & Risk Azaltım / Yerbilimsel Çalışmalar / Tamamlandı / 2020


Proje kapsamında yürütülen farklı çalışmalarla İstanbul yeraltı sularının depolandığı yerleri, yayılımlarını ve diğer özgün nitelikleri belirlendi. Rapor ve haritaların hazırlanmasının ardından toplanma, barınma ve çadır alanlarında içme ve kullanma suyu için yer altı suyu ve memba suyu kullanılabilirliğine yönelik eylem planlarının oluşturulması amaçlandı.