Önleme & Risk Azaltım / Diğer Afetler / Tamamlandı / 2023

Marmara kıyılarında yer alan önemli kritik yapıların tsunamiden etkilenmemesi ya da en az etkilenmesi için alınması gereken önlemleri tespit etmek ve afete hazırlık konusunda ilgili kurum ve kuruluşların bilgilendirmek amacı ile tasarlanan “İstanbul İli Tsunami Eylem Planı” (ODTÜ, 2019) çalışması da “Tsunami Dayanıklı İstanbul” yaklaşımının ikinci aşaması olarak tamamlandı.

Önleme & Risk Azaltım / Diğer Afetler / Tamamlandı / 2020


2020 tarihli İstanbul İli Heyelan Bilgi Envanteri Projesi’ne ait verilerle 39 ilçedeki heyelanların mekansal dağılımı ve ilçelerin birbirleriyle olan idari sınırı, jeolojik yapısı gibi verilerle “Heyelan Farkındalık Kitapçıkları” hazırlandı. 14 bölge şeklindeki kitapçıklar, Deprem Seferberlik Planı kapsamında tasarlanan bir kısım projelere altlık oluşturacak.

Önleme & Risk Azaltım / Diğer Afetler / Süregelen Çalışma


İRAP İstanbul, afetlerin olası etkilerini dikkate alarak bu etkileri en aza indirmek adına afetler olmadan hayata geçirilmesi gereken çalışmaları süreç dahilinde tarifleyen, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan sürdürülebilir bir plandır. İBB, İRAP 2. yılsonu değerlendirme raporu sonucunda 91 eylemde sorumlu, 183 eylemde destekleyici kurum olmak üzere toplamda 274 eylemde görevli kurum olarak yer alıyor (İRAP İstanbul İl AFAD tarafından yayınlanmıştır).

Önleme & Risk Azaltım / Diğer Afetler / Devam Ediyor / 2023


Herhangi bir afet durumunda daha büyük sorunlara yol açmaması açısından, yaşanan toprak kaymalarını önlemeye yönelik heyelan önleme projeleri yapılıyor.

Önleme & Risk Azaltım / Diğer Afetler / Devam Ediyor / 2024


Proje kapsamında Haramidere Havzası’nda bulunan yedi adet nehir ağının öncelikle harita çalışmaları yapıldı. Havzanın meteorolojik, hidrolojik ve hidrodinamik yönleri taşkın bağlamında incelendi. Devam eden çalışmalarla taşkın tehlike ve risk haritaları üretilecek ve risklere yönelik doğa tabanlı çözümler sunularak olumsuzluklar giderilmesi hedefleniyor.

Önleme & Risk Azaltım / Diğer Afetler / Devam Ediyor / 2023


Kesit yetersizliği, güvenli yaya ve araç geçişi sağlanamaması, taşkın ve deprem riski nedeniyle dere köprülerinin direncinin arttırılması ve yenilenmesine yönelik dere köprüsü projeleri yapılıyor. Projelerin 25’i devam ederken 18’i tamamlandı.

Önleme & Risk Azaltım / Diğer Afetler / Devam Ediyor / 2023


Kemerburgaz Işıklar Mahallesi’ndeki Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi yakınından geçen dere ile ilgili olarak taşkın başta her türlü riskin önlenmesi için dere ıslah projesi yapılıyor.

Önleme & Risk Azaltım / Diğer Afetler / Devam Ediyor / 2024


Büyükçekmece televizyon kulesi ile başlayıp Büyükçekmece Gölü’ne inen D100 Karayolu için statik ve dinamik yükler altında şev stabilitesine yönelik risk analizleri yapılıyor. Ayrıca olası heyelanlar için de incelemeler yapılıyor. Bu analizler sonucunda karayolunun şev stabilitesi bakımından direncinin belirlenmesi amaçlanıyor.