Önleme & Risk Azaltım / Planlama / Tamamlandı / 2021

300 hektar alan büyüklüğüne sahip Avcılar İlçesi Yeşilkent Mahallesi revizyon planlama çalışmasında yüksek deprem riski taşıyan 8625 yapının, ruhsatsız olduğu alanda dönüşümü teşvik eden plan kararları düzenlendi.

Önleme & Risk Azaltım / Planlama / Tamamlandı / 2021


Dayanıklılığı artırmak adına Şişli ilçe sınırının tamamında üç etapta başlatılan plan çalışmaları kapsamında birinci etap tamamlandı. Dolapdere Piyalepaşa Bulvarı ve çevresini kapsayan birinci etap alanında üç adet “yeniden düzenlenecek alan”, beş adet “sağlıklaştırılacak alan” belirlendi. Yeniden düzenlenecek alanlarda 951 adet, sağlıklaştırılacak alanlarda 2302 adet yapı tespit edildi.

Önleme & Risk Azaltım / Planlama / Tamamlandı / 2021


Taşkın riskinin minimuma indirilmesine yönelik olarak Boğluca Deresi ve yan kollarına ait ıslah çalışmalarının tamamlandı. Ardından taşkın riski nedeniyle yapılaşmaya kapatılan alanın ve bu alanın yakın çevresinin bölgede kentsel dönüşümü sağlayacak emsal değerleri ile yeniden imara açıldı.

Önleme & Risk Azaltım / Planlama / Tamamlandı / 2021


Ataşehir’deki İnönü Mahallesi’nin tamamını, Kayışdağı Mahallesi’nin büyük bir kısmını kapsayan yaklaşık 278 hektar alanda revizyon nazım imar planı hazırlandı. Planda donatı alanı olarak kamuya kazandırılan 62 bin metrekarelik alanın 47,5 bin metrekaresi olası bir afet durumunda toplanma ve dağılma alanı olarak da kullanılması amacıyla “Park Alanı” olarak ayrıldı.

Önleme & Risk Azaltım / Planlama / Tamamlandı / 2019


İstanbul’un afetlere dayanıklı bir şehir olması amacıyla ulusal ve uluslararası yaklaşık 650 uzman/araştırmacı ve kurumsal temsilcinin davet edildiği “İstanbul Deprem Çalıştayı” 2-3 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Kentte yaşanacak olası bir depremin etkileri ve buna yönelik çözüm önerilerinin etraflıca masaya yatırıldığı çalıştay, 174 farklı kurumdan yaklaşık 1200 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Önleme & Risk Azaltım / Planlama / Tamamlandı / 2021


İçerenköy ve Küçükbakkalköy mahalleleri ve yakın çevresine yönelik planlama çalışmasında nüfus donatı dengesi gözetilerek parsellerdeki hak sahiplerinin yapılaşmasına imkân tanındı. Olası İstanbul depremine karşı dirençli yapı stokuna ulaşması ve nüfusun ihtiyacını karşılayacak sosyal altyapı alanının kazandırılması amaçlandı.

Önleme & Risk Azaltım / Planlama / Devam Ediyor / 2024


Projesi kapsamında İstanbul’da gelecekte meydana çıkacak kentsel riskler analiz ediliyor. Bu çerçevede başta deprem olmak üzere heyelan ve su baskını gibi tehlikeler bütünleşik olarak dikkate alınacak ve potansiyel riskler değerlendirilecek. Projenin diğer ayağında ise afet risk bilgisinin iletişimi ve aktarımının en etkin ne şekilde gerçekleştirilebileceği üzerine yöntemler geliştirilecek ve çalışmalar yürütülecek.

Önleme & Risk Azaltım / Planlama / Devam Ediyor


Deprem başta olmak üzere afete dirençli kentler oluşturmak, yapı stokunun yenilenmesini teşvik etmek amacıyla 12 ilçede toplam 14 alanda, toplam 10 bin 700 hektarlık alanda planlama çalışmaları yürütülüyor.