Önleme & Risk Azaltım / Yerbilimsel Çalışmalar / Tamamlandı / 2020

2019 yılında tamamlanan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” çıktıları ilçelere özel olarak özelleştirildi ve İstanbul’un 39 ilçesi için “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” üretildi. İlçelere özel analizler ve haritalamalar sonucunda kentsel üst yapı ve alt yapı unsurlarının deprem risk analizleri üretildi. Kitapçıklara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Önleme & Risk Azaltım / Yerbilimsel Çalışmalar / Tamamlandı / 2022

Ücretsiz bir hasar tahmin analizi uygulaması olan Depreme Yenilme ile İstanbullular, binanın deprem performansına dair bilgi edinebiliyor. Uygulama ile haritadan işaretlenen binanın hangi sismik bölgede olduğu bilgisi hesaplanıyor, sonraki detaylı resmi incelemeler için altlık oluşturuluyor.

Önleme & Risk Azaltım / Yerbilimsel Çalışmalar / Tamamlandı / 2020


Proje kapsamında yürütülen farklı çalışmalarla İstanbul yeraltı sularının depolandığı yerleri, yayılımlarını ve diğer özgün nitelikleri belirlendi. Rapor ve haritaların hazırlanmasının ardından toplanma, barınma ve çadır alanlarında içme ve kullanma suyu için yer altı suyu ve memba suyu kullanılabilirliğine yönelik eylem planlarının oluşturulması amaçlandı.

Önleme & Risk Azaltım / Yerbilimsel Çalışmalar / Devam Ediyor / 2023


Tuzla ilçesinde jeofizik yöntemlerden gamma-spektrometresi kullanılarak, jeolojik ortamların insan sağlığına etkisi araştırılacak ve yerleşime uygunluk değerlendirmeleri yapılıyor. Sonrasında radyoaktivite ölçümleri yapılacak, haritalanacak ve değerlendirmeler yapılacak. Bu proje ile Türkiye’de ilk defa bir ilçenin yerleşime uygunluk ve insan sağlığı değerlendirmeleri yönünden doğal radyoaktivite haritası hazırlanmış olacak.

Önleme & Risk Azaltım / Yerbilimsel Çalışmalar / Devam Ediyor / 2024


Mikrobölgeleme çalışmalarıyla, kentin yerbilimsel tehlike ve risklerini belirlenmesi ve tüm afet etkilerinin azaltılması ve çarpık yapılaşmaların yeniden yapılandırılması amaçlanıyor. Bu proje kapsamında Avrupa yakasında Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca, Esenyurt, Küçükçekmece, Beşiktaş, Şişli, Sarıyer ilçelerinin ihtiyaç belirtilen yaklaşık 257 km²’lik kısmında çalışmalar devam ediyor.