Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin hemen ardından olası İstanbul depremine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Deprem Bilim Üst Kurulu oluşturuldu. Kurulun temel amacı ise İstanbul’un Deprem Stratejisini oluşturmak ve İBB’nin bu stratejiyi en etkili biçimde uygulanabilmesine önayak olmak olarak belirlendi. Alanlarında uzman akademisyen ve meslek insanlarından oluşan bu kurul, ilk toplantısını 15 Şubat 2023 günü Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) gerçekleştirdi. 

Yürütülen tartışma ve değerlendirmeler sonucunda, İBB bünyesinde deprem odaklı tüm çalışmaların değerlendirilmesine yönelik bir çerçeve yaklaşım geliştirildi. Bu çerçeve yaklaşımda proje ve çalışmaların değerlendirilmesine yönelik yedi temel boyut belirlendi: 

 1. Yönetsel & Hukuki Boyut, 
 2. Mühendislik Boyutu, 
 3. Şehircilik & Mimari Boyut, 
 4. Toplumsal Boyut 
 5. Sağlık Boyutu, 
 6. Ekonomik Boyut, 
 7. Lojistik Boyutu.

Bu yedi boyutta altında değerlendirilen çalışmalar ise afet ve risk yönetiminin dört aşamasına göre sınıflandırılıyor: 

 1. Önleme & Riski Azaltım,
 2. Hazırlıklı Olma,
 3. Müdahale,
 4. Toparlanma.

Belirlenen bu çerçeve ışığında 15 Şubat tarihli Bilim Üst Kurulu toplantısının ardından içerik çalışması yürütüldü ve İBB ile iştirak şirketlerinin çalışmaları tasnif edilip raporlaştırıldı. 25 Şubat’ta ise mevcut projeleri değerlendirmek ve yeni öneriler geliştirmek adına kapsamlı bir çalıştay gerçekleştirildi. İstanbul Deprem Çalışma Grubu Toplantısı başlıklı etkinlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açılış konuşmasının ardından İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce’nin İBB çalışmalarına dair sunumu ve Prof. Dr. H. Tarık Şengül’ün toplantı çalışma yöntemine yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleşti. Takip eden çalışma oturumunda ise yaklaşık 250 katılımcı 20 alt masada yedi boyuta yönelik önerilerini tartıştı.  

15 ve 25 Şubat’taki iki toplantıda yapılan tartışma ve vurgulanan öneriler doğrultusunda Deprem Eylem Planı hazırlandı. 

ÜYELER

Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan

Kadir Has Üniversitesi

Prof. Dr. Alper İlki

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Alper Ünlü

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Bahar Yetiş

Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Ebru Voyvoda

Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr. Ejder Yıldırım

Türk Tabipleri Birliği

Dr. Erdem Ergin

UNDP Türkiye

Prof. Dr. Eser Çaktı

Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan

Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Haluk Özener

Kandilli Rasathanesi

Prof. Dr. Himmet Karaman

İstanbul Teknik Üniversitesi

İ. Orhan Demir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Prof. Dr. Kayıhan Pala

Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Kamil Yılmaz

Koç Üniversitesi

Prof. Dr. Naci Görür

İstanbul Teknik Üniversitesi

Nasuh Mahruki

AKUT Vakfı

Prof. Dr. Okan Tüysüz

İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Seda Kundak

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Seval Sözen

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Şerif Barış

Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Tarık Şengül

Ortadoğu Teknik Üniversitesi