Önleme & Risk Azaltım / İletişim ve Veri / Hazırlık

Proje ile bina tespiti sonucu olumsuz çıkan vatandaşların, KİPTAŞ ile anlaşmaları ve banka kredilerinin onaylanması haline kredilerinin faizi İBB tarafından karşılanacak. Geliştirilecek olan yazılımda İBB ile bankalar arasındaki iletişimin kurulması hedefleniyor.

Önleme & Risk Azaltım / İletişim ve Veri / Devam Ediyor / 2026


PARATUS, çoklu tehlike etki zincirlerini daha derinden anlamak için önce tarihsel afet olayları üzerinde adli analiz yapacak, sonrasında yapay zekâ metotları ile uzaktan algılama verilerinden yararlanarak tarihsel afet veri tabanlarını tehlike etkileşimleri ve sektörel etkilerle zenginleştirecek. PARATUS mekandaki risk değişikliklerini analiz etmek ve paydaşlarla birlikte yeni senaryolar ve risk azaltma seçenekleri geliştirilecek.

Önleme & Risk Azaltım / İletişim ve Veri / Devam Ediyor / 2024


Kentsel planlama ve dönüşüm uygulamalarına altlık oluşturması amacıyla yapılan “”İstanbul İli Genelinde Afet Riski Altındaki Alanların Belirlenmesine Altlık Veri Üretmek Amacıyla Yer Bilimsel Araştırmaların Gerçekleştirilmesi Projesi” sonunda, İstanbul’un afet bakımından tehlike ve risk çalışmalarına altlık oluşturabilecek eksiksiz bir CBS Tabanlı Çoklu Yer Bilimsel Veri Tabanı’nın oluşturulması hedefleniyor.