Müdahale / Sağlık / Tamamlandı / 2022


Sağlık hizmetleri veren personelin ilgili eğitimleri tamamlanırken ilkyardım konusunda farklı başlıklarda görev dağılımı yapıldı. Ayrıca halk sağlığı merkezlerindeki stoklar güncellenirken deprem sonrası için evde sağlık ve vektörlerle mücadele hizmetleri alanlarında personel, araç ve her türlü altyapı tanımlandı.

Müdahale / Diğer Afetler / Tamamlandı / 2021


Kentsel ve doğada arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan veya doğada kaybolan canlıların yerini tespit etme, afetlerde ve itfai olaylarda arama kurtarma görevlerini icra için K9 Köpekli arama ekibi kurulmuştur.

Müdahale / Altyapı / Tamamlandı / 2022


İGDAŞ’ın deprem riskine karşı dirençli hale getirilmesine yönelik deprem erken uyarı sisteminden, gaz kapatma kriterlerinin belirlenmesine, verilerin coğrafi bilgi sistemleri ile entegrasyonundan acil müdahale personelinin ev-işyeri mesafe optimizasyonuna kadar pek çok farklı sistem oluşturuldu ve uygulamaya kondu.

Müdahale / Lojistik / Tamamlandı / 2022


Çalışmanın ilk aşamasında yürütülen “Kentiçi Lojistik Faaliyetleri İhtiyaç Analizi” ile her iki yakaya en az birer adet birincil ve şehir içine yayılacak ikincil aktarma merkezleri yapılması ihtiyacı tespit edildi. İkinci aşamada ayrı bir çalışma ile yer seçimi önerileri yapıldı, seçilen alanların afet durumunda geçici barınma yeri ve lojistik depo alanına dönüşme altyapıları planlandı.

Müdahale / Diğer Afetler / Süregelen Çalışma


İBB 99 adedi profesyonel, 27 adedi gönüllü olmak üzere toplam 126 adet İtfaiye istasyonunda hizmet verilmektedir.
2019 – 2022 arasında 7 yeni istasyon açılmış olup 2024 sonuna kadar 6 adet daha yapılması planlanmaktadır.

Müdahale / Diğer Afetler / Süregelen Çalışma


Halihazırda itfaiye ilk müdahale araçları, muhtelif uzunluklarda merdivenli araçlar, su ikmal araçları, daralan İtfaiye Araçları, Ambulans Araçları, hizmet araçları ile İtfaiye Komuta ve Haberleşme Aracı, Tehlikeli maddelere müdahale aracı, İtfaiye Tünel Vantilasyon Müdahale Aracı, Mobil Eğitim Araçları Kara ve rayda giden itfaiye aracı, Yüksek Sistemli Hortum Aracı, Tehlikeli Madde Müdahale Aracı, Afet Müdahale ve Yangın Söndürme Araçları gibi özellikli araçlarından oluşan 916 araç ile hizmet veriliyor.

Müdahale / Sağlık / Süregelen Çalışma


Afet kimliklendirme ve defin işlemleri için İstanbul genelinde görev yapan 14 şefliğin yanında 15 İBB gasilhanesi, 471 cami gasilhanesi ve toplam 766 adet morg kapasitesi bulunuyor . Defin işlemleri için gerekli personel, altyapı ve mezar alanlarının hazır tutulmasının yanında gerekli planlamalar da devam ediyor.

Müdahale / İletişim ve Veri / Tamamlandı / 2023


6 Şubat depremleri sonrasında İBB Meclis üyelerine ulaşan depremzedelerin ihtiyaçlarının takibine yönelik bir sistem oluşturuldu. Bu sistemde depremzedelerin kişisel bilgileri ve ihtiyaçları derleniyor, yardımların ulaşıp ulaşmadığı takip ediliyor.

Müdahale / İletişim ve Veri / Tamamlandı / 2023


6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye insani yardım ulaştırmak için Yenikapı ve Kartal lojistik merkezler lojistik üslerine dönüştürüldü ve buralarda binlerce paket ürün kolilenip deprem bölgesine gönderildi. Bu çalışma ile yola çıkan araçlara, güzergah ve varış bilgilerine dair takip ve dağıtım sistemi oluşturuldu.

Müdahale / İletişim ve Veri / Tamamlandı / 2023


Kahramanmaraş depremleri sonrası müdahale ekiplerine karar destek sistemi, depremzedelere ise bilgi platformu olarak harita tabanlı deprem bilgi sistemi hazırlandı. Sistemde İBB hizmetlerinin konumu, toplanma alanları, eczaneler, depremler ve büyüklükleri dahil pek çok konuda bilgi sunuluyor.

Müdahale / Toplumsal Hazırlık / Hazırlık Aşamasında / 2023


Pandemi koşullarında ortaya çıktığı üzere kültür-sanat sektörü olağanüstü dönemlerde en kırılgan alanların başında geliyor. Bu sebepten dolayı, kültür-sanat endüstrisi için benzeri sorunların yaşanmaması adına afet sonrasında fiziki zarar görmüş kültür-sanat mekânları ve programlarının iptali sebebiyle performans icra edemeyecek sanatçılar için bir maddi destek programı öngörülüyor.

Müdahale / Sağlık / Hazırlık Aşamasında


Afetlere karşı toplanma bölgelerine yakın olan tıp merkezlerimizin hizmet sürekliliği ve güvenliği, deprem anı ve sonrasında evde sağlık hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması gibi konularda planlar yapılırken tüm ilçelerde en az bir adet sağlık çadırı oluşturulması için alt yapı hazırlanıyor.

Müdahale / Sağlık / Hazırlık Aşamasında


Deprem sonrasında medikal ürünlerin tamir ve tadilatından psikososyal destek hizmetlerine, engelli kamplarının barınma ihtiyacına yönelik kullanılmasından kayıtlı bireylerin adreslerinden tahliyesinin sağlanmasına kadar geniş bir çerçevede eylem planı hazırlanıyor.

Müdahale / Sağlık / Hazırlık Aşamasında


Çalışmalar kapsamında öncelikle mevcut hizmetlerin sürekliliğine dair planlar oluşturuluyor. Bu çerçevede deprem sonrası yatan hastaların tahliyesi, bağımlılıkla mücadele destek hattı ile 7/24 psiko-sosyal destek sağlanması, sahada hızla hizmet verecek ekiplere katılım konusunda hazırlıklar yürütülüyor.

Müdahale / İletişim ve Veri / Devam Ediyor / 2023


İBB, deprem sonrası Hatay’da kesintisiz iletişim için hızlı bir adım attı. Sağlıklı bir internete erişim sunmak için hem uydu sistemleri hem de mobil araçlar kullanılarak toplamda 40’ın üzerinde noktada ibbWi-Fİ hizmeti veriliyor.

Müdahale / Yerbilimsel Çalışmalar / Devam Ediyor / 2024


Alanında en güncel çalışma olan 2019 tarihli İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi ile İstanbul genelinde deprem kayıplarının nasıl dağılım göstereceği, hangi bölgelerde riskin yüksek olduğu tespit edilebiliyor ve bu bilgi kentsel dönüşüm ve yenileme süreçlerinde altlık olarak kullanılabiliyor.

Müdahale / Kurumsal Dayanıklılık / Devam Ediyor / 2023


Olası yıkıcı bir deprem veya acil bir durum sonrası olay yerlerinden hızlı görüntü almak ve müdahale çalışmalarına destek vermek amacıyla İHA temin edilmesi planlanmaktadır.

Müdahale / İletişim ve Veri / Devam Ediyor


Wifi Mesh Teknolojisi çevrimdışı mesajlaşma ağı oluşturarak toplu halde sisteme aktarma olanağı sunuyor. Bu sayede, mobil uygulama aracılığıyla internet erişiminin olmadığı bölgelerde yerel iletişim ağının kurulması sağlanıyor.

Müdahale / İletişim ve Veri / Devam Ediyor / 2023


Kurumsal şirketler ve kuruluşların verilerini ve yazılımlarını uzun süreli koruma altına alacak FKM, felaket durumunda şirkette var olan sistemi eski haline getirecek. Bu sayede felaket durumlarında veri kaybının önüne geçilecek, kritik hizmetler devam edecek. Merkezin bulut altyapısı ise 9,0 şiddetinde depreme dayanıklı şekilde inşa edilecek.

Müdahale / Toplumsal Hazırlık / Devam Ediyor


6 Şubat depremlerinin ardından İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yenikapı ve Kartal Ana Lojistik Merkezlerini Bağış Kabul Merkezi olarak belirledi ve merkez içerisinde vatandaş ve kurumsal bağışlar için teslim noktaları, depolama, tasnif alanları, iletişim ve paketleme birimleri oluşturuldu.

Hazırlıklı Olma / Kurumsal Dayanıklılık / Tamamlandı / 2022


İBB’nin bütün hizmet binalarında toplam 5.500 çalışan ve ziyaretçinin tahliyesinin gerçekleştiği deprem tatbikatları düzenlendi ve acil müdahale dolapları yerleştirildi. Ayrca ana binalarda acil çıkışlara dair sorunlar giderildi, eğitim materyalleri hazırlandı.

Hazırlıklı Olma / Sağlık / Hazırlık Aşamasında


Darülaceze Şube Müdürlüğü sağlık personelinin ekipmanları ile sağlık hizmeti vermeye devam edebilmesi için gerekli planlar güncelleniyor, gerekli kıyafet, battaniye ve yemek hazırlanmasına yönelik kapasite artırılıyor. Ayrıca Darülaceze binalarının güçlendirme çalışmaları da devam ediyor. Ancak bu esnada oluşabilecek riskli durumlardaki geçici barınma için de ilgili birimlerle iş birliği yapılıyor

Hazırlıklı Olma / Sağlık / Hazırlık Aşamasında


Afet sonrası için ruh sağlığı hizmetleri tanımlanıyor. Bu çerçevede psikolojik uyumsuzluk ve bozuklukların önlenmesi; birey, grup, aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin yeniden kurulması/geliştirilmesi; etkilenenlerin gündelik yaşama geri dönmesi sürecinde kendi kapasitelerini fark etmeleri, güçlenmeleri merkeze alınacak. Bu çalışmalar için personel görevlendirilmesi ve mekansal altyapıya dair hazırlıklar sürdürülüyor.