Müdahale / Sağlık / Tamamlandı / 2022


Sağlık hizmetleri veren personelin ilgili eğitimleri tamamlanırken ilkyardım konusunda farklı başlıklarda görev dağılımı yapıldı. Ayrıca halk sağlığı merkezlerindeki stoklar güncellenirken deprem sonrası için evde sağlık ve vektörlerle mücadele hizmetleri alanlarında personel, araç ve her türlü altyapı tanımlandı.

Müdahale / Sağlık / Süregelen Çalışma


Afet kimliklendirme ve defin işlemleri için İstanbul genelinde görev yapan 14 şefliğin yanında 15 İBB gasilhanesi, 471 cami gasilhanesi ve toplam 766 adet morg kapasitesi bulunuyor . Defin işlemleri için gerekli personel, altyapı ve mezar alanlarının hazır tutulmasının yanında gerekli planlamalar da devam ediyor.

Müdahale / Sağlık / Hazırlık Aşamasında


Afetlere karşı toplanma bölgelerine yakın olan tıp merkezlerimizin hizmet sürekliliği ve güvenliği, deprem anı ve sonrasında evde sağlık hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması gibi konularda planlar yapılırken tüm ilçelerde en az bir adet sağlık çadırı oluşturulması için alt yapı hazırlanıyor.

Müdahale / Sağlık / Hazırlık Aşamasında


Deprem sonrasında medikal ürünlerin tamir ve tadilatından psikososyal destek hizmetlerine, engelli kamplarının barınma ihtiyacına yönelik kullanılmasından kayıtlı bireylerin adreslerinden tahliyesinin sağlanmasına kadar geniş bir çerçevede eylem planı hazırlanıyor.

Müdahale / Sağlık / Hazırlık Aşamasında


Çalışmalar kapsamında öncelikle mevcut hizmetlerin sürekliliğine dair planlar oluşturuluyor. Bu çerçevede deprem sonrası yatan hastaların tahliyesi, bağımlılıkla mücadele destek hattı ile 7/24 psiko-sosyal destek sağlanması, sahada hızla hizmet verecek ekiplere katılım konusunda hazırlıklar yürütülüyor.

Hazırlıklı Olma / Sağlık / Hazırlık Aşamasında


Darülaceze Şube Müdürlüğü sağlık personelinin ekipmanları ile sağlık hizmeti vermeye devam edebilmesi için gerekli planlar güncelleniyor, gerekli kıyafet, battaniye ve yemek hazırlanmasına yönelik kapasite artırılıyor. Ayrıca Darülaceze binalarının güçlendirme çalışmaları da devam ediyor. Ancak bu esnada oluşabilecek riskli durumlardaki geçici barınma için de ilgili birimlerle iş birliği yapılıyor

Hazırlıklı Olma / Sağlık / Hazırlık Aşamasında


Afet sonrası için ruh sağlığı hizmetleri tanımlanıyor. Bu çerçevede psikolojik uyumsuzluk ve bozuklukların önlenmesi; birey, grup, aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin yeniden kurulması/geliştirilmesi; etkilenenlerin gündelik yaşama geri dönmesi sürecinde kendi kapasitelerini fark etmeleri, güçlenmeleri merkeze alınacak. Bu çalışmalar için personel görevlendirilmesi ve mekansal altyapıya dair hazırlıklar sürdürülüyor.