Müdahale / Lojistik / Tamamlandı / 2022


Çalışmanın ilk aşamasında yürütülen “Kentiçi Lojistik Faaliyetleri İhtiyaç Analizi” ile her iki yakaya en az birer adet birincil ve şehir içine yayılacak ikincil aktarma merkezleri yapılması ihtiyacı tespit edildi. İkinci aşamada ayrı bir çalışma ile yer seçimi önerileri yapıldı, seçilen alanların afet durumunda geçici barınma yeri ve lojistik depo alanına dönüşme altyapıları planlandı.