Müdahale / Yerbilimsel Çalışmalar / Devam Ediyor / 2024


Alanında en güncel çalışma olan 2019 tarihli İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi ile İstanbul genelinde deprem kayıplarının nasıl dağılım göstereceği, hangi bölgelerde riskin yüksek olduğu tespit edilebiliyor ve bu bilgi kentsel dönüşüm ve yenileme süreçlerinde altlık olarak kullanılabiliyor.