Hazırlıklı Olma / Kurumsal Dayanıklılık

Deprem sonrasında birimler arası iletişim koordinasyonunu sağlamak ve kriz durumlarında hızlı harekete geçmek amacıyla minimum 10 kişilik “Yerinde Çözüm Motorize Ekibi” kuruluyor. Bu ekip, Yerinde Çözüm Birimiyle entegre çalışma yürüterek belirlenen bölgelerdeki sorunları vatandaştan önce fark edip çözüme kavuşturacak.

Müdahale / Kurumsal Dayanıklılık / Hazırlık Aşamasında / 2024

İstanbul’da yaşanabilecek etki düzeyi yüksek bir afet durumunda 153 Çözüm Merkezi numarasının hizmet verememesi ihtimaline yönelik diğer büyükşehir belediyeleri ile iş birliği yapılacak ve 153 Çözüm Merkezine gelen çağrılar onların çağrı merkezleri tarafından karşılanacak. Ayrıca uydu erişimi olan Mobil Çağrı Merkezi Tırı temin edilerek İstanbul içerisinde alternatif bir çalışma alanı oluşturulacak.

Hazırlıklı Olma / Kurumsal Dayanıklılık / Tamamlandı / 2022


İBB’nin bütün hizmet binalarında toplam 5.500 çalışan ve ziyaretçinin tahliyesinin gerçekleştiği deprem tatbikatları düzenlendi ve acil müdahale dolapları yerleştirildi. Ayrca ana binalarda acil çıkışlara dair sorunlar giderildi, eğitim materyalleri hazırlandı.

Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Tamamlandı / 2021


Olası bir depremde, meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını en aza indirgeyebilmek adına, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenlerin kullanıcı tarafından sanal gerçek bir ortamda İstanbulluların eğitim deneyimlerinin sağlanması amaçlandı. Afet eğitimlerini planlamak ve yaygınlaştırmak için; “Sanal Gerçeklik (VR)” ile deprem simülasyonu hazırlandı.

Hazırlıklı Olma / Diğer Afetler / Tamamlandı / 2021


Afet ve acil durumlarda ülkenin her yerinde hizmet verebilme yeteneğine sahip mobil haberleşme aracını hizmete alınmıştır. Afet ve acil durumlarda olay yerinden bilgi akışını sağlamak ve olayı koordine etmek için kullanılan araçtır. Araç ihtiyaçlar ve güncel teknolojiler doğrultusunda yenilenmiştir. 2021 yılında teslim alınıp kullanıma başlanan mobil komuta aracı, 6 Şubat 2023 yılında merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde zarar gören 10 ilimizden biri olan Hatay’da kullanılıyor.

Hazırlıklı Olma / Diğer Afetler / Tamamlandı / 2022


Şehir içi / şehir dışı, yurt içi ve yurt dışı görevlerinde, afet bölgelerinde ekiplerin konaklamasını sağlamak amacıyla tasarlanmış 30 kişi kapasiteli iki adet mobil yataklı dinlenme aracı hizmete alınmıştır.

Hazırlıklı Olma / Altyapı / Tamamlandı / 2020


İGDAŞ’ın mevcut doğalgaz dağıtım sisteminde yer alan 832 adet Bölge Regülatörüne Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Cihazları montajı yapılarak 832 ayrı noktadan 7/24 sismik aktivite izleniyor.

Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Tamamlandı / 2021


İtfaiye araçlarının kullanımı, yangına müdahale ve yangında arama kurtarma faaliyetlerinin simüle edildiği İtfaiye Simülasyon Merkezi hizmete açıldı.

Hazırlıklı Olma / İletişim ve Veri / Tamamlandı / 2022


Kriz anlarında hizmet kesintilerinin önüne geçmek için hazırlanan iş sürekliliği planları, farklı aşamalardan oluşan kapsamlı bir süreci tanımlıyor. Hazırlanan test amaçlı çağrı akışı ile ön bir çalışma gerçekleştirildi, sonraki aşamalar tariflendi.

Hazırlıklı Olma / Diğer Afetler / Tamamlandı / 2022


Esenyurt’ta gerçekleşen sel afetinden etkilendiği tespit edilen hanelerle iletişime geçildi ve bu hanelere sistem üzerinden kayıt oluşturuldu. Kaydı oluşturulan afetzedelere sosyal inceleme ekipleri tarafından ziyaret gerçekleştiridi ve ihtiyaç durumları teyit edildi. Sel afetinde yapılan çalışmalar sonucunda 399 vatandaşa yaklaşık 3 milyon tutarında nakdi destek sunuldu.

Hazırlıklı Olma / Kurumsal Dayanıklılık / Tamamlandı / 2022


İBB ana ve ek hizmet binalarında görevli destek elemanlarına “iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik” kapsamında söndürme, kurtarma, koruma eğitimleri verilmiştir. Destek elemanları eğitimi modülü isgegitim.ibb.gov.tr adresinden uzaktan eğitim şeklinde de yayınlanacaktır.

Hazırlıklı Olma / Kurumsal Dayanıklılık / Tamamlandı / 2022


Doğal gaz dağıtım sektöründeki diğer firmalar ile afet ve acil durumlar için iş birliği protokolleri yapıldı. Sertifikalı Tesisatçı Firmaların afet sonrasındaki görev ve sorumlulukları belirlenerek eğitimler verildi. Altyapı müteahhitleri ile iş birliği protokolleri imzalandı ve İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü ile işbirliği çalışmaları başlatıldı.

Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Tamamlandı / 2022


2020 yılında İGDAŞ bünyesinde Deprem Koordinasyon Kurulu (DEKOK) kuruldu. Bu kapsamda AKUT Vakfı ile iş birliği içinde “Deprem Farkındalık Projesi” başlatıldı. Ayrıca çalışanlara deprem bilinçlendirme eğitimleri verildi ve acil durum çantası dağıtıldı.

Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Tamamlandı / 2021


Deprem iletişim birimlerinde, yerleştiği meydanlarda açık alan kullanan etkinlikler düzenlenerek etki alanını genişletilebilecek ve olası afet hazırlıkları için alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirmeler yapılacak. Simülatör birimde ise deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlere dair deneyim kazandırılacak.

Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Tamamlandı / 2022


AKOM iş birliğinde uzman akademisyenler tarafından iki bine yakın personele deprem farkındalık ve güvenli yaşam eğitim verildi.

Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Tamamlandı / 2022


Tüm muhtarlıklara dağıtılmak üzere deprem, ilk yardım, yangın vb. konularda broşürler ve afişler hazırlandı. Bu malzemelerin ilgili İBB birimlerine dağıtımı iş güvenliği uzmanlarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Hazırlıklı Olma / Altyapı / Tamamlandı / 2022


20 yıl önce karar altına alınmış acil ulaşım yol ağını güncellemek ve güçlendirmek için çalışmalara başlandı ve ana arter yolların envanteri gözden geçirildi. Ana arter ve acil ulaşım yol ağı sistemine yönelik matematiksel model oluşturuldu.

Hazırlıklı Olma / Kurumsal Dayanıklılık / Tamamlandı / 2022


AKOM salonu görüntüleme ve elektronik sistemleri ile yazılımları güncel teknolojik gelişmelere uygun şekilde modernize edildi.

Hazırlıklı Olma / Lojistik / Tamamlandı / 2022


İstanbul’un gıda altyapısını güçlendirmek için Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası açıldı. 28.500 metrekare kapalı üretim alanına sahip fabrikadaki üç ayrı üretim hattında günde toplam 1,5 milyon ekmek kapasitesi bulunuyor.

Hazırlıklı Olma / İletişim ve Veri / Tamamlandı / 2022


Afet sonrası haberleşme altyapısını güçlendirmek için çok yönlü çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda “İBB Başakşehir Veri Merkezi’ne taşınma”, “sayısal el, araç, sabit telsiz alımı” ve “telsiz alt yapısını yenileme” projeleri yapıldı, acil durum yöneticileri için 19 adet uydu telefonu satın alındı. Ayrıca acil müdahale birimlerine (ADYM, ADM, Şebeke, Bakım, Acil Kazı, vb.) analog telefon bağlandı.

Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Tamamlandı / 2022


İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın başta “deprem” olmak üzere tahliye gerektiren doğa ve insan kaynaklı afet ve acil durumlarda toplumsal farkındalığını, bilgi, bilinç ve ilk müdahale kapasitesini arttırarak afetlere hazır hale getirilmesine katkı sağlamak amacıyla/Katılımcı Bütçe uygulamasıyla Afet Gönüllüleri Projesi hayata geçirildi. 450 gönüllüye ilk müdahale ekibi eğitimi, 5 binin üzerinde gönüllüye ise toplanma alanlarında organizasyon eğitimleri verildi.

Hazırlıklı Olma / Kurumsal Dayanıklılık / Tamamlandı / 2021


sanalsinif.ibb.gov.tr adresinden verilen online eğitim İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak çalışanları da dahil olmak üzere tüm personele sunuldu. Eğitime 20 binin üzerinde personel katılım sağladı.

Hazırlıklı Olma / Kurumsal Dayanıklılık / Tamamlandı / 2023


AFAD iş birliği ile hazırlanan Afet Farkındalık Eğitimi, egitim.ibb.gov.tr adresi üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakleri de dahil olmak üzere tüm personele sunuldu. 2023 yılı boyunca eğitim sistem üzerinden personele açık olacak.

Hazırlıklı Olma / Kurumsal Dayanıklılık / Tamamlandı / 2022


İBB çalışanları ve ziyaretçilerin deprem farkındalığını arttırmak için Saraçhane, Bakırköy, Kasımpaşa ve Kartal ek hizmet binaları ile İBB lojistik destek merkezinde; İtfaiye ve Zabıta Dairesi Başkanlığı birimlerinde acil durum (deprem, yangın söndürme ve ilk yardım) tatbikatları gerçekleştirildi.