Hazırlıklı Olma / Altyapı / Tamamlandı / 2020


İGDAŞ’ın mevcut doğalgaz dağıtım sisteminde yer alan 832 adet Bölge Regülatörüne Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Cihazları montajı yapılarak 832 ayrı noktadan 7/24 sismik aktivite izleniyor.

Hazırlıklı Olma / Altyapı / Tamamlandı / 2022


20 yıl önce karar altına alınmış acil ulaşım yol ağını güncellemek ve güçlendirmek için çalışmalara başlandı ve ana arter yolların envanteri gözden geçirildi. Ana arter ve acil ulaşım yol ağı sistemine yönelik matematiksel model oluşturuldu.

Hazırlıklı Olma / Altyapı / Hazırlık Aşamasında


Yeraltı metro istasyonlarının afet sonrası depo, toplanma, lojistik ve barınma için kullanılmasına yönelik gerekli planlamalar yapılıyor. Buna yönelik ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipmanları depolanmasıyla deprem sonrasında tüm şehrin lojistiği için raylı sistemlerin kullanılması hedefleniyor.

Hazırlıklı Olma / Altyapı / Hazırlık Aşamasında


İstanbul’un batısındaki sekiz ilçede, 3,5 milyonluk nüfusa raylı sistem ağının henüz ulaşmamasından hareketle yeni hatlar geliştiriliyor. Kentin batı yakasında yapımı devam eden ve planlanan hatların yapılmasıyla hat güzergahındaki istasyonlar olası afetler için depo, toplanma, lojistik olarak kullanılabilecek.

Hazırlıklı Olma / Altyapı / Hazırlık Aşamasında


Sismik dalgaların ürettiği yatay ve dikey yönlü yüklere karşı isale hatları bağlantı noktalarında meydana gelebilecek kırılmaların engellenmesi ve aşırı yük birikimlerinin sönümlenmesi amacıyla flexible boru bağlantı parçalarının temini İSKİ 2023 Yılı Yatırım Programına alındı.

Hazırlıklı Olma / Altyapı / Hazırlık Aşamasında


İstanbul’un özellikle afet anlarında daha da önem kazanacak havayolu altyapısını güçlendirmek için Atatürk Havalimanı’nın yeniden tam kapasite çalışmasına yönelik proje hazırlanıyor. İstanbul Havalimanı ile de bağlantının sağlanması için Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu’nun, Halkalı’dan Atatürk Havalimanı’na uzatılması amaçlanıyor.

Hazırlıklı Olma / Altyapı / Devam Ediyor / 2024


Acil durumlarda doğalgaz akışını durdurmak için vanalara en kısa sürede müdahale edilmesi ihtiyacından ötürü VODO (Vana Odası Otomasyonu) hazırlanıyor. Proje ile çelik hat vanalarının, uzaktan kumanda edilerek hidrolik sistemle açılıp kapatılabilmesini sağlanacak.

Hazırlıklı Olma / Altyapı / Devam Ediyor / 2024


İGDAŞ, çelik hatlarda oluşan ve oluşması muhtemel bozulmaları tespit etmek için TÜBİTAK-RUTE iş birliği ile Robot Göz adı verilen Boru İçi Denetleme Robotu’nu geliştiriyor. Robotik izleme sonucunda çıkarılan üç boyutlu haritalarla çelik hatlarının güvenliği ve sorunların erken teşhisi sağlanabilecek ve bu sayede olası deprem sonrası İstanbul’un yeniden doğal gaza ulaşması hızlandırılacak.