Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Tamamlandı / 2021


Olası bir depremde, meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını en aza indirgeyebilmek adına, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenlerin kullanıcı tarafından sanal gerçek bir ortamda İstanbulluların eğitim deneyimlerinin sağlanması amaçlandı. Afet eğitimlerini planlamak ve yaygınlaştırmak için; “Sanal Gerçeklik (VR)” ile deprem simülasyonu hazırlandı.

Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Tamamlandı / 2021


İtfaiye araçlarının kullanımı, yangına müdahale ve yangında arama kurtarma faaliyetlerinin simüle edildiği İtfaiye Simülasyon Merkezi hizmete açıldı.

Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Tamamlandı / 2022


2020 yılında İGDAŞ bünyesinde Deprem Koordinasyon Kurulu (DEKOK) kuruldu. Bu kapsamda AKUT Vakfı ile iş birliği içinde “Deprem Farkındalık Projesi” başlatıldı. Ayrıca çalışanlara deprem bilinçlendirme eğitimleri verildi ve acil durum çantası dağıtıldı.

Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Tamamlandı / 2021


Deprem iletişim birimlerinde, yerleştiği meydanlarda açık alan kullanan etkinlikler düzenlenerek etki alanını genişletilebilecek ve olası afet hazırlıkları için alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirmeler yapılacak. Simülatör birimde ise deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlere dair deneyim kazandırılacak.

Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Tamamlandı / 2022


AKOM iş birliğinde uzman akademisyenler tarafından iki bine yakın personele deprem farkındalık ve güvenli yaşam eğitim verildi.

Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Tamamlandı / 2022


Tüm muhtarlıklara dağıtılmak üzere deprem, ilk yardım, yangın vb. konularda broşürler ve afişler hazırlandı. Bu malzemelerin ilgili İBB birimlerine dağıtımı iş güvenliği uzmanlarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Tamamlandı / 2022


İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın başta “deprem” olmak üzere tahliye gerektiren doğa ve insan kaynaklı afet ve acil durumlarda toplumsal farkındalığını, bilgi, bilinç ve ilk müdahale kapasitesini arttırarak afetlere hazır hale getirilmesine katkı sağlamak amacıyla/Katılımcı Bütçe uygulamasıyla Afet Gönüllüleri Projesi hayata geçirildi. 450 gönüllüye ilk müdahale ekibi eğitimi, 5 binin üzerinde gönüllüye ise toplanma alanlarında organizasyon eğitimleri verildi.

Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Tamamlandı / 2021


Hizmetlere eşit şekilde erişemeyen tüm toplumsal gruplar için kapsayıcı, eşit, adil ve yaşanabilir bir kent inşa etmek amacıyla 2021 – 2024 yılları arasını kapsayan Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlandı. “”Afet/kriz”” başlığı, plan kapsamında belirlenen 15 öncelikli alan arasında yer aldı ve bu başlıkta eylemler belirlendi.

Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Süregelen Çalışma


Olası bir afet ve acil duruma müdahale edebilmek üzere AFAD tarafından İSKİ ekiplerine “Hafif Arama ve Kurtarma”, “Operasyonel Hazırlık”, “Organizasyon”, “Yön ve Adres Bulma” eğitimleri verilmiştir. Bu kapsamda ayrıca “İstanbul Ulusal Düzey Tahliye Yerleştirme ve Planlama”, “Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun”, “Deprem-İlkyardım-Yangın ve Tahliye” tatbikatları gerçekleştirildi.

Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Süregelen Çalışma


İBB hizmet binalarımızda (Bakırköy, Saraçhane, Kasımpaşa ve Kartal Hizmet Binaları, Lojistik Destek Merkezi, Büyük İstanbul Otogarı İdari Binasında ve bütün İtfaiye istasyonlarında deprem tatbikatları gerçekleştirildi.

Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Süregelen Çalışma


2022 yılında düzenlenen eğitim ve farkındalık arttırma çalışmalarına toplam 433.429 katılımcı iştirak etti.

Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Süregelen Çalışma


Proje kapsamında İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezlerinde (İSADEM) ‘Depremden Korunma’ başlığıyla, yetişkinlere ve çocuklara depremin ne olduğu, deprem öncesinde ve deprem esnasında yapılması gerekenlere dair eğitimler gerçekleştiriliyor.

Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Süregelen Çalışma


3-6 yaş aralığındaki çocuklara psikososyal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilecekleri, eşit fırsatların yaratıldığı bir ortamda öğretmen, aile ve mahalle ilişkilerinin güçlendirildiği bir eğitim hizmeti sunuluyor. Afetlerden Korunma kapsamında Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerinden hizmet alan çocuklara ve merkez personellerine AKOM tarafından afetlerden korunmaya yönelik eğitim veriliyor.

Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Hazırlık Aşamasında / 2024


İSG haftasında, 04-10 Mayıs 2023 tarihlerinde uygulanmak üzere, toplumda deprem farkındalığını arttırmak amacı ile güvenli evler projesi hazırlandı. Depremde devrilme ihtimali bulunan dolapların sabitlenmesi için aparat dağıtımı, vatandaşlara farkındalık arttırıcı eğitim verilmesi ve tatbikatların profesyoneller gözetiminde yapılması konulu bir proje hazırlanıyor.

Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Devam Ediyor / 2023


Mobil deprem iletişim merkezi, belirli zaman aralıklarında farklı alanlarda bulundurularak tüm halkın bu hizmetten yararlanması sağlanacak. Deprem ile ilgili konularda halka yönelik danışmanlık hizmeti vermek ve bu doğrultuda daha güvenli bir gelecek inşa edilmesine katkı sağlamak hedefleniyor. Mobil deprem iletişim otobüsümüz ile İstanbullular deprem çantası vb materyallerin tanıtımı yapılıp, VR(sanal gerçeklik) deprem anı simülasyonu deneyimlenebilecek.

Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Devam Ediyor


Afete yönelik eğitim, bilgilendirme ve süpervizyon çalışmaları kapsamında STK’lar ile iş birliği içerisinde planlamalar yapılıyor.
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hâlihazırda uygulamada olan Acil Afet Eylem Planı’nın iyileştirilebilir ve güçlü yanlarına yönelik AKOM Planlama Birimi ile toplantılar devam ediyor.

Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Devam Ediyor / 2023

Afet konusunda ilk ve ortaokullarda farkındalığı artırabilmek için içerisinde belli afet türlerinin deneyimlerinin gerçeğe yakın yaşatılarak gösterileceği, artırılmış gerçeklik uygulamaları ile donatılmış ve çizgi film vb. temalı Afet Eğitim Otobüsü temin edilmesi planlanıyor.

Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Devam Ediyor


Proje ile toplumun doğal tehlikeler, riskler ve afetler üzerine farkındalığını arttırmak, bilinçli bir toplum oluşturabilmek ve davranış becerisi kazandırmak hedefleniyor. İstanbul’un her iki yakasında birer adet olmak üzere eğitimlerin verileceği, simülasyon ünitelerinin yer aldığı ve ayrıca etkinliklerin de düzenlenebileceği “Afet Eğitim Merkezi” kurulması planlanıyor. Bu bağlamda Avcılar Afet Eğitim Merkezi’nin projesi tamamlandı.

Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Devam Ediyor / 2023


Ortaokul ve üniversite öğrencilerine yönelik özel afet bilgilendirme eğitimleri projesi devam ediyor. Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile resmi yazışmalar sonucunda belirlenen 32 ilçeden toplam 58 okulda eğitimler planlanıyor. Ayrıca İBB yurtlarının tamamında AKOM tarafından “Afet Gönülleri Projesi” kapsamında eğitimler düzenlendi ve gönüllülük formları dolduruldu.