Hazırlıklı Olma / Kurumsal Dayanıklılık

Deprem sonrasında birimler arası iletişim koordinasyonunu sağlamak ve kriz durumlarında hızlı harekete geçmek amacıyla minimum 10 kişilik “Yerinde Çözüm Motorize Ekibi” kuruluyor. Bu ekip, Yerinde Çözüm Birimiyle entegre çalışma yürüterek belirlenen bölgelerdeki sorunları vatandaştan önce fark edip çözüme kavuşturacak.

Müdahale / Kurumsal Dayanıklılık / Hazırlık Aşamasında / 2024

İstanbul’da yaşanabilecek etki düzeyi yüksek bir afet durumunda 153 Çözüm Merkezi numarasının hizmet verememesi ihtimaline yönelik diğer büyükşehir belediyeleri ile iş birliği yapılacak ve 153 Çözüm Merkezine gelen çağrılar onların çağrı merkezleri tarafından karşılanacak. Ayrıca uydu erişimi olan Mobil Çağrı Merkezi Tırı temin edilerek İstanbul içerisinde alternatif bir çalışma alanı oluşturulacak.

Hazırlıklı Olma / Kurumsal Dayanıklılık / Tamamlandı / 2022


İBB ana ve ek hizmet binalarında görevli destek elemanlarına “iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik” kapsamında söndürme, kurtarma, koruma eğitimleri verilmiştir. Destek elemanları eğitimi modülü isgegitim.ibb.gov.tr adresinden uzaktan eğitim şeklinde de yayınlanacaktır.

Hazırlıklı Olma / Kurumsal Dayanıklılık / Tamamlandı / 2022


Doğal gaz dağıtım sektöründeki diğer firmalar ile afet ve acil durumlar için iş birliği protokolleri yapıldı. Sertifikalı Tesisatçı Firmaların afet sonrasındaki görev ve sorumlulukları belirlenerek eğitimler verildi. Altyapı müteahhitleri ile iş birliği protokolleri imzalandı ve İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü ile işbirliği çalışmaları başlatıldı.

Hazırlıklı Olma / Kurumsal Dayanıklılık / Tamamlandı / 2022


AKOM salonu görüntüleme ve elektronik sistemleri ile yazılımları güncel teknolojik gelişmelere uygun şekilde modernize edildi.

Hazırlıklı Olma / Kurumsal Dayanıklılık / Tamamlandı / 2021


sanalsinif.ibb.gov.tr adresinden verilen online eğitim İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak çalışanları da dahil olmak üzere tüm personele sunuldu. Eğitime 20 binin üzerinde personel katılım sağladı.

Hazırlıklı Olma / Kurumsal Dayanıklılık / Tamamlandı / 2023


AFAD iş birliği ile hazırlanan Afet Farkındalık Eğitimi, egitim.ibb.gov.tr adresi üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakleri de dahil olmak üzere tüm personele sunuldu. 2023 yılı boyunca eğitim sistem üzerinden personele açık olacak.

Hazırlıklı Olma / Kurumsal Dayanıklılık / Tamamlandı / 2022


İBB çalışanları ve ziyaretçilerin deprem farkındalığını arttırmak için Saraçhane, Bakırköy, Kasımpaşa ve Kartal ek hizmet binaları ile İBB lojistik destek merkezinde; İtfaiye ve Zabıta Dairesi Başkanlığı birimlerinde acil durum (deprem, yangın söndürme ve ilk yardım) tatbikatları gerçekleştirildi.