Hazırlıklı Olma / İletişim ve Veri / Tamamlandı / 2022


Kriz anlarında hizmet kesintilerinin önüne geçmek için hazırlanan iş sürekliliği planları, farklı aşamalardan oluşan kapsamlı bir süreci tanımlıyor. Hazırlanan test amaçlı çağrı akışı ile ön bir çalışma gerçekleştirildi, sonraki aşamalar tariflendi.

Hazırlıklı Olma / İletişim ve Veri / Tamamlandı / 2022


Afet sonrası haberleşme altyapısını güçlendirmek için çok yönlü çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda “İBB Başakşehir Veri Merkezi’ne taşınma”, “sayısal el, araç, sabit telsiz alımı” ve “telsiz alt yapısını yenileme” projeleri yapıldı, acil durum yöneticileri için 19 adet uydu telefonu satın alındı. Ayrıca acil müdahale birimlerine (ADYM, ADM, Şebeke, Bakım, Acil Kazı, vb.) analog telefon bağlandı.

Hazırlıklı Olma / İletişim ve Veri / Süregelen Çalışma


İSKİ bünyesinde afet sonrası iletişim ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik yürütülen projeler kapsamında telsiz, uydu, gsm vd. haberleşme sistemlerinin kurulumu ve yedeklemesi çalışmaları sürdürülüyor.

Hazırlıklı Olma / İletişim ve Veri / Süregelen Çalışma


İBB’ye ait tüm binaların iletişim altyapısı, fiber optik kablolar ile güçlendiriliyor. Ortalama her yıl 100 kilometre yeni fiber optik kablosu çekiliyor.

Hazırlıklı Olma / Diğer Afetler / Süregelen Çalışma


AKOM bünyesinde geliştirilen yazılımlar (plan, dinamik deprem hasar kayıp sistemi, afet veri tabanı vb.) AKOMAYS platformunda entegre edildi. Web tabanlı ve mobil platformları da destekleyen AKOMAYS yazılımı ile afet ve acil durumlarda yapılan müdahale çalışmalarının etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanıyor.

Hazırlıklı Olma / İletişim ve Veri / Devam Ediyor / 2023


Proje ile İBB’nin mevcut analog telsiz altyapısı dijitale dönüşüyor. Bir yandan telsiz istasyonu sayısı 18’den 35’e çıkartılırken diğer yandan ses iletim kalitesi artırılıyor, çağrılar çok daha güvenli hale getiriliyor.