Heyelan Önleme Projeleri

,

Önleme & Risk Azaltım / Diğer Afetler / Devam Ediyor / 2023


Herhangi bir afet durumunda daha büyük sorunlara yol açmaması açısından, yaşanan toprak kaymalarını önlemeye yönelik heyelan önleme projeleri yapılıyor.