Dere Köprülerini Güçlendirme Projeleri

,

Önleme & Risk Azaltım / Diğer Afetler / Devam Ediyor / 2023


Kesit yetersizliği, güvenli yaya ve araç geçişi sağlanamaması, taşkın ve deprem riski nedeniyle dere köprülerinin direncinin arttırılması ve yenilenmesine yönelik dere köprüsü projeleri yapılıyor. Projelerin 25’i devam ederken 18’i tamamlandı.