Tuzla İlçesi Jeomedikal Tehlike Haritalarının Oluşturulması

,

Önleme & Risk Azaltım / Yerbilimsel Çalışmalar / Devam Ediyor / 2023


Tuzla ilçesinde jeofizik yöntemlerden gamma-spektrometresi kullanılarak, jeolojik ortamların insan sağlığına etkisi araştırılacak ve yerleşime uygunluk değerlendirmeleri yapılıyor. Sonrasında radyoaktivite ölçümleri yapılacak, haritalanacak ve değerlendirmeler yapılacak. Bu proje ile Türkiye’de ilk defa bir ilçenin yerleşime uygunluk ve insan sağlığı değerlendirmeleri yönünden doğal radyoaktivite haritası hazırlanmış olacak.