Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Süregelen Çalışma


3-6 yaş aralığındaki çocuklara psikososyal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilecekleri, eşit fırsatların yaratıldığı bir ortamda öğretmen, aile ve mahalle ilişkilerinin güçlendirildiği bir eğitim hizmeti sunuluyor. Afetlerden Korunma kapsamında Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerinden hizmet alan çocuklara ve merkez personellerine AKOM tarafından afetlerden korunmaya yönelik eğitim veriliyor.