Hazırlıklı Olma / Toplumsal Hazırlık / Devam Ediyor


Proje ile toplumun doğal tehlikeler, riskler ve afetler üzerine farkındalığını arttırmak, bilinçli bir toplum oluşturabilmek ve davranış becerisi kazandırmak hedefleniyor. İstanbul’un her iki yakasında birer adet olmak üzere eğitimlerin verileceği, simülasyon ünitelerinin yer aldığı ve ayrıca etkinliklerin de düzenlenebileceği “Afet Eğitim Merkezi” kurulması planlanıyor. Bu bağlamda Avcılar Afet Eğitim Merkezi’nin projesi tamamlandı.