Toparlanma / Toplumsal Hazırlık / Hazırlık Aşamasında / 2023


Afet sonrasında uzmanların “kaos ve şok” olarak tanımladığı dönemin ardından ardından toplumsal rehabilitasyon ve toplulukların yeniden entegrasyonu konusunda kültür alanına önemli bir rol biçildi. Bu noktadan hareketle, olası bir afet sonrası dönemde şartların uygun olduğu ilk andan itibaren kısa ve orta vadeli kültür-sanat aktiviteleri planlandı.

Toparlanma / Toplumsal Hazırlık / Hazırlık Aşamasında / 2023

Kültür-sanat alanı ve yaratıcı sektörlerin, afet sonrası travma dönemlerinde sosyal iyileşmeye katkıda bulunma ve toplulukları bir araya getirme becerisi bulunuyor. Bir kriz ya da afet anında kültür başlığında yapılacak çalışmaları farklı hizmet alanlarının da katkısıyla oluşturulan bir plana oturtma amacı doğrultusunda bir “Kültür Alanı için Afet Sonrası İhtiyaç Analizi” çalışması hazırlanıyor.

Toparlanma / Toplumsal Hazırlık / Hazırlık Aşamasında / 2023


Bir afet durumu sonrasında sosyal, psikolojik ve lojistik koşulların oluşmasıyla birlikte başta dezavantajlı grupların yararlanabileceği şekilde toplumsal iyileşmeyi önceleyen aktiviteler gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu aktivitelerin gerçekleştirileceği alan ve araçların afet sonrası değil, öncesinde organize edilerek ilk ihtiyaç anında bütün bileşenleriyle hazır hale getirilmesi hedefleniyor.