Toparlanma / Diğer Afetler / Süregelen Çalışma


İBB, yurt içi ve yurt dışında afete maruz kalan bölgelere ayni ve nakdi yardımlarda bulunuyor, gerekli hallerde arama kurtarma, yangın söndürme, su tahliyesi, kanal açma, yol düzenleme, temizlik, destek hizmetleri ve iyileştirme çalışmalarına destek veriyor.

Toparlanma / İletişim ve Veri / Tamamlandı / 2023

6 Şubat depremlerinin ardından Yenikapı ve Kartal lojistik merkezlerinde başlatılan yardım kampanyası ile binlerce paket ürün yüzlerce araç ile deprem bölgesine ulaştırıldı. Merkezlere gelen ve dağıtıma çıkarıtılan bu ürünlerin sınıflandırılıp kayıt altına alınması ve ilgili bilgilerin tutulması için oluşan acil ihtiyaç üzerine bir dağıtım sistemi yazılım tasarlandı.

Toparlanma / Toplumsal Hazırlık / Hazırlık Aşamasında / 2023


Afet sonrasında uzmanların “kaos ve şok” olarak tanımladığı dönemin ardından ardından toplumsal rehabilitasyon ve toplulukların yeniden entegrasyonu konusunda kültür alanına önemli bir rol biçildi. Bu noktadan hareketle, olası bir afet sonrası dönemde şartların uygun olduğu ilk andan itibaren kısa ve orta vadeli kültür-sanat aktiviteleri planlandı.

Toparlanma / Toplumsal Hazırlık / Hazırlık Aşamasında / 2023

Kültür-sanat alanı ve yaratıcı sektörlerin, afet sonrası travma dönemlerinde sosyal iyileşmeye katkıda bulunma ve toplulukları bir araya getirme becerisi bulunuyor. Bir kriz ya da afet anında kültür başlığında yapılacak çalışmaları farklı hizmet alanlarının da katkısıyla oluşturulan bir plana oturtma amacı doğrultusunda bir “Kültür Alanı için Afet Sonrası İhtiyaç Analizi” çalışması hazırlanıyor.

Toparlanma / Toplumsal Hazırlık / Hazırlık Aşamasında / 2023


Bir afet durumu sonrasında sosyal, psikolojik ve lojistik koşulların oluşmasıyla birlikte başta dezavantajlı grupların yararlanabileceği şekilde toplumsal iyileşmeyi önceleyen aktiviteler gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu aktivitelerin gerçekleştirileceği alan ve araçların afet sonrası değil, öncesinde organize edilerek ilk ihtiyaç anında bütün bileşenleriyle hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Toparlanma / Altyapı / Hazırlık Aşamasında
Atık Yönetimi planlaması yapılarak deprem sonrası enkazlardan oluşan hafriyatın çevre problemine yol açmayacak şekilde yaşam alanından uzaklaştırılması ve ayrıştırılması sağlanacak.