Afet Sonrasında Toplumsal İyileşme Sağlayacak Etkinlik Araçlarının Hazırlanması

,

Toparlanma / Toplumsal Hazırlık / Hazırlık Aşamasında / 2023


Bir afet durumu sonrasında sosyal, psikolojik ve lojistik koşulların oluşmasıyla birlikte başta dezavantajlı grupların yararlanabileceği şekilde toplumsal iyileşmeyi önceleyen aktiviteler gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu aktivitelerin gerçekleştirileceği alan ve araçların afet sonrası değil, öncesinde organize edilerek ilk ihtiyaç anında bütün bileşenleriyle hazır hale getirilmesi hedefleniyor.