AKOM Afet Yönetim Bilgi Sistemi (AKOMAYS)

,

Hazırlıklı Olma / Diğer Afetler / Süregelen Çalışma


AKOM bünyesinde geliştirilen yazılımlar (plan, dinamik deprem hasar kayıp sistemi, afet veri tabanı vb.) AKOMAYS platformunda entegre edildi. Web tabanlı ve mobil platformları da destekleyen AKOMAYS yazılımı ile afet ve acil durumlarda yapılan müdahale çalışmalarının etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanıyor.